Vítejte na blogu

Vkládám do něj své krátké zamyšlenky, inspirace do životní cesty, vysvětlující články k systému Reiki a uvidím, co ještě vše přijde.

Všichni se stále vyvíjíme, jsme v pohybu, a to je dobře. Pohyb je život. Stejně tak i naše názory, které jsou neustále ovlivňovány a upravovány vším, co slyšíme, co čteme, našimi zkušenostmi.

Vše, co k vám přijde ode mě či od kohokoli, vše zkoumejte svým srdcem. Ničemu hned nevěřte, ale na vše se podívejte v klidu a čistotě svého srdce. To, co je pravda pro jednoho, nemusí být pravda pro druhého. To, co funguje jednomu v určité fázi života, mu nemusí fungovat v jiné. Nic není dogma, nic není pevně stanoveno a platné pro všechny. Spoléhejte se pouze na své srdce a konejte ve shodě s ním a se sebou samým.