Principy Reiki II
Principy Reiki II

Právě dnes si nedělej starosti

Často žijeme v budoucnosti, trápíme se něčím co ještě není, nebo co bylo, bojíme se. Tak silně, až se strach stane naší novou skutečností. Tak silně až si můžeme špatné přitáhnout.

Minulostí nemá cenu se trápit, ta neexistuje, budoucnost je sen.

Dovolme si důvěru v život, v Boží vedení. Dopřejme svobodu sobě i druhým.

Sami se rozhodujeme, sami si vybíráme. Těšme se ze života jaký je teď. Vyberme si štěstí a lásku.

Rozpustme se v důvěře.

Cti své rodiče, učitele a starší

Cti své rodiče, učitele a starší

Tento princip má snad nejvíce různých překladů, třeba: “Právě dnes buď milý ke všem žijícím bytostem”. nebo “Právě dnes buď laskavý”.

Ctít rodiče, učitele a starší neznamená, že s nimi budeme vždy souhlasit, že budeme dělat jen to co oni vidí jako správné, že je budeme slepě poslouchat.

Ale respektujme jejich cestu, jejich zkušenosti, přijímejme, že jsme všichni jednota, že všechny formy života jsou na sobě závislé. Vědomě se rozhodněme pro laskavý přístup k sobě i ke všemu živému. Já jsem i vše ostatní.

Není to já a oni. Jsme jedno.

Pokud jste nečetli Principy Reiki I – tak tudy

Další
články