Principy Reiki 3
Principy Reiki III

Prožívej své žití čestně

A to především k sobě.

Opravdu posloucháme své srdce? Opravdu žijeme sebe sama? Děláme to co máme rádi? Nenalháváme si něco sami sobě?

Vnímejme se. Buďme si vědomi svých myšlenek, slov i činů.

obrázek do textu principy reiki 3

Buď vděčný za vše co je

Vděčnost je nádherná energie.

Vděčnost, která je stavem bytí.

Vděčnost, která nevychází z pocitu nedostatku, ale naopak z pocitu hojnosti.

Je to i pevná víra, že vždy dostaneme vše co potřebujeme.

S vděčností přijímejme každý aspekt našeho života a berme ho jako dar v naší cestě.

Dovolme si cítit vděčnost za vše co prožíváme i za to, co v životě nechci.

Dovolme si odevzdat se tomu pocitu. Až odevzdáním se můžeme měnit úhel pohledu a vnitřní nastavení. Tím se nám otevírá cesta ke změně.

Další
články